Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Zawartość

Zawartość


Współpraca

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Fundacja   "Po Drugie " w Warszawie

Fundacja "PROESTERO" w Warszawie

Centrum Edukacji  Nauczycieli     

 w  Białymstoku

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Zdrowia Psychicznego "In Corde" dla osób z podwójną diagnozą Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony zdrowia Psychicznego w Lublinie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Karczewie

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w  Warszawie-Falenicy

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

Podziel się na mediach społecznościowych

 

                              

   14  pażdziernika  2015r.

Wykład  dla Celestynowskiego Koła  Studenckiego Seniorów nt.: "Mediacje  sposobem  rozwiązywania  konfliktów"  - uczestniczyło 30 osób

 

22 pażdziernika  2015r.

Wykład  na Konferencji  szkoleniowej , organizowanej  przez Centrum Edukacji  Nauczycieli  w Białymstoku  nt.: "Bezpieczeństwo  dzieci  i   młodzieży ze szczególnymi  potrzebami edukacyjnymi".                                                                 Uczestniczyło 110 osób                                                                                                              Konferencja  stanowiła  grant Podlaskiego  Kuratora  Oświaty.

 

18  listopada 2015r.

Zajęcia  warsztatowe z  rodzicami  uczniów  oraz  kadrą  pedagogiczną  w  Szkole  Podstawowej  w Obrubnikach  woj. podlaskie. - 15 uczestników

 

18  listopada 2015r.

Wykład na  Seminarium szkoleniowym w  Białymstoku, organizowanym  w  Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku nt.: "Przeciwdziałanie  zagrożeniom  dzieci  i  młodzieży". 

Uczestniczyło 150 osób                                                                                                                                      Seminarium stanowiło  grant  Podlaskiego Kuratora  Oświaty .

 

19 listopada  2015r.

Wykład na  Seminarium szkoleniowym w  Suwałkach, organizowanym  w  Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku nt.: "Przeciwdziałanie  zagrożeniom  dzieci  i  młodzieży".                                                                                                                                            Uczestniczyło 75 osób                                                                                                                                        Seminarium stanowiło  grant  Podlaskiego Kuratora  Oświaty .                                           Dziękuję serdecznie za bardzo ciepłe przyjęcie przez uczestników, mimo bieguna zimna.

 

20 listopada 2015r.

Wykład na  Seminarium szkoleniowym w  Łomży, organizowanym  w  Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku nt.: "Przeciwdziałanie  zagrożeniom  dzieci  i  młodzieży".                                                                                                                                      Uczestniczyło 75 osób                                                                                                                                   Seminarium stanowiło  grant  Podlaskiego Kuratora  Oświaty .

 

1 grudnia 2015r.

Superwizja   dla pracowników  Projektu "Mieszkania treningowe" dla młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne w Fundacji "Po Drugie"

 

13 grudnia 2015r.

Superwizja  dla   zespołu  specjalistów  terapii  uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień   i   Współuzależnienia  w  Toruniu

 

29 grudnia 2015r.

Superwizja  dla kadry terapeutyczno-wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w  Rawie  Mazowieckiej.

 

23 stycznia 2016r.

Superwizja dla nauczycieli gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie  Mazowieckiej

 

3-5 lutego 2016r.

Warsztat  "Praca psychopedagogiczna z uczniem lub wychowankiem sprawiającym duże kłopoty wychowawcze" w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Uczestniczyło 14 osób będących nauczycielami, pedagogami szkolnymi i wychowawcami podwórkowymi. Wspaniała grupa warsztatowa, bardzo aktywna. 

 

28 lutego 2016r.

Zajęcia warsztatowe "Społeczne role ojca" dla uchodźców z Czeczenii w Ośrodku dla Uchodzców w Czerwonym Borze. Uczestniczyło  11 osób

 

2-3 marca 2016r.

Superwizja dla wychowawców i wolontariuszy projektu "Wychowawca Podwórkowy"  w   Białymstoku. Uczestniczyło 13 osób.

 

9 marca 2016r.

Zajęcia warsztatowe dla kobiet "Akademia Szczęśliwej Kobiety" w Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie. Uczestniczyło 27 kobiet.

 

13 marca 2016r.

Supwerwizja dla zespołu  specjalistów terapii  uzależnień w Ośrodku Terapii  Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

 

15-16 marca 2016r.

Zajęcia warsztatowe  doskonalące z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół  w Suwałkach w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach n.t.  "Praca interwencyjna i psychopedagogiczna z uczniem niedostosowanym społecznie i jego rodziną" .  Uczestniczyło 13 osób.

 

17-18 marca 2016r.

Zajęcia warsztatowe wspierające dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  nr. 3 w Suwałkach. Uczestniczyło 50 osób.

 

6-7 kwietnia 2016r.

Zajęcia diagnostyczno-szkoleniowe z kadrą psychologiczno-pedagogiczną  Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu

 

25-27 kwietnia 2016r.

Zajęcia warsztatowe dla kadry psychologiczno-pedagogicznej Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego  w Rejowcu. Uczestniczyło 48 osób. 

 

23-24 maja 2016r.

Superwizja  grupowa dla wychowawców  i  specjalistów Niepubllicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Rejowcu.  Uczestniczyło 25 osób.

 

26-27  listopada  2016r

Weekendowy  warsztat  psychoedukacyjny dla rodzin wychowanek Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy

Zawartość

W dniu  8 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w  Największym Kongresie dla Psychologów i Psychoterapeutów dla Dzieci i Dorosłych n.t. " Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnychjako wyzwanie w psychologii" , organizowany w Warszawie przez  Forum Media

 

W dniu 6 maja 2017 roku  uczestniczyłem  w programie Telewizji Polskiej ABC "MODA NA RODZINĘ" poświęconemu uzależnieniom dzieci i młodzież oraz wpływu rodziny na te uzależnienia. Zapraszam  do obejrzenia odcinka 54. Link w załączeniu :

https://vod.tvp.pl/30011558/06052017

 

W dniu 20 maja 2017 roku uczestniczyłem w programie Telewizji Polskiej ABC " MODA NA RODZINĘ" poświęconemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Zapraszam do obejrzenia odcinka 56.  Link w załączeniu:

https://vod.tvp.pl/30185388/odc-56

 

 

 

W dniu 25 pażdziernika 2017 roku  przeprowadziłem  3 godzinne szkolenie warsztatowe Rady Ośrodka w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy n.t. " Budowanie zaufania i autorytetu wychowawcy/nauczyciela. "  W szkoleniu uczestniczyło 30 osób.

 

W dniu 9 listopada 2017 roku przeprowadziłem zajęcia seminaryjne z rodzicami uczniów Gimnazjum w Kałuszynie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób.

 

W dniu 28 lutego 2018r. przeprowadziłem  2 spotkania seminaryjne z  nauczycielami  oraz rodzicami klasy  gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr. 373 im. I. J.Paderewskiego  w Warszawie.  W  spotkaniach  uczestniczyło  14 nauczyciel oraz 30  rodziców.

 

W dniu 16 marca 2018r. przeprowadziłem  szkolenie  warsztatowe z szefostwem i pracownikami firmy  ELANDOM SC  w Józefowie n.t.  "Anatomia konfliktu czyli jak osiągać porozumienie"

 

W dniu 19 kwietnia 2018 roku ukończyłem warsztaty metodyczne  " NARKOTYKI I NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE- ZAGROŻENIA, ROZPOZNAWANIE  ZACHOWAŃ I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA" , organizowane przez Fundację Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.

 

W dniu 21 września 2018 roku uczestniczyłem w Ogólnopolskiej Konferencji dla Terapeutów n.t.:   "Artterapia jako skuteczna metoda pracy z dziećmi i młodzieżą", organizowanej w Warszawie przez Forum Media.

 

W dniu 7 grudnia 2018r. uczestniczyłem w Międzynarodowym Kongresie Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych n.t.: "Nowe koncepcje w Psychologii i Psychoterapii", organizowanym w  Warszawie , przez czasopismo "Psychologia w Praktyce"

 

W dniu 13 lutego 2019 r. przeprowadziłem seminarium dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Celestynowie n.t. " W teatrze codzinności czyli instrukcja świadomego życia"

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r. przeprowadziłem superwizję  11 pracowników  personelu medycznego, terapeutycznego i socjalnego  Centrum Zdrowia Psychgicznego "In Corde" dla osób z podwójną diagnozą  prowadzone przez Lubelskie  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Lublinie.

 

W dniu 13 maja 2019 r. przeprowadziłem superwizję  14 pracowników  personelu medycznego, terapeutycznego i socjalnego  Centrum Zdrowia Psychgicznego "In Corde" dla osób z podwójną diagnozą  prowadzone przez Lubelskie  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Lublinie.

 

Wdniu 16 grudnia 2019r. przeprowadziłem szkolenie warsztatowe dla kadry poedagogicznej Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy n.t.:" Motywacja i odpowiedzialność". Obecne 34 osoby.

 

Od  4 lutego 2020 r do czerwca 2020r poprowadzę raz w miesiącu grupową  superwizję z nauczycielami szkół i warsztatów szkolnych Schroniska dla Nieletnich iZakł;adu Poprawczego w Warszawie-Falenicy . Obecne 14 osób

 

W dniu 12 lutego 2020r. przeprowadziłem wykład  na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  w Karczewie n.t." Jak  kochać  dorosłe  dzieci" Obecnych 56 osób

 

Od września 2020r. wchodzę w skład zespołu trenerów Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST. Zapraszam na moje webinaria przeznaczone dla psychologów i pedagogów szkolnych , nauczycieli i rodziców. Szczegóły na stronie www.edukacja.potest.pl  ZAPRASZAM !!


                   

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?